Szkolenia z zarządzania zespołem

Wspieramy menedżerów i liderów zespołów w rozwoju ich umiejętności oraz dostarczamy i uczymy korzystać z narzędzi, które porządkują priorytety i sposoby działania.

Szkolenia realizujemy w formie prelekcji, warsztatów oraz gier symulacyjnych.

Lider i menedżer - rozwój kompetencji

Lider potrafi przewodzić grupie, przekazywać grupie swoją wizję, wyobrażenie o przyszłości, pociągać swoją postawą i zaangażowaniem, budować spójny zespół, kreować właściwe przekonania. Zna także swoje mocne strony i ma świadomość tych słabszych.

Tematy szkoleniowe

 • “Wizja” i wartości zespołu
 • Style Zarządzania
 • Wprowadzanie do zespołu
 • Exposé oczekiwań i zasad współpracy
 • Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna – analiza potrzeb pracowników
 • Inspirowanie („pociąganie”) zamiast „popychania”
 • Motywujące wyznaczanie celów
 • Udzielanie feedbacku
 • Delegowanie
 • Wzmacnianie zachowań – pochwała
 • Omawianie realizacji zadań
 • Korygowanie zachowania pracowników
 • Trudne informacje, trudne rozmowy
 • Role menedżerskie

Rola menedżera (wejście w rolę menadżera - lidera)

Tematy szkoleniowe

 

 • Krytyczny punkt przemiany ról – zadania do zrealizowania
 • Różnice w sposobie wykonywania pracy przez menedżera i pracownika
 • Normy Firmy – normy zespołu
 • Pierwsze spotkanie w nowej roli z zespołem
 • Budowanie relacji z przełożonym
 • Zarządzanie relacjami i otoczeniem
 • Sposoby wywierania wpływu na otoczenie
 • Psychologia zarządzania zespołem
 • Komunikacja zespołowa
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

Zdalne (wirtualne) zarządzanie zespołem

Tematy szkoleniowe

 • Wyzwania i różnice w zarządzaniu zespołem wirtualnym
 • Oczekiwania i potrzeby pracowników podczas pracy zdalnej
 • Zasady tworzenia zespołów wirtualnych
 • Proces formowania zespołu wirtualnego
 • Budowanie zaufania w zespole
 • Składniki budowania zaufania, źródła zaufania
 • CRISP – Model zarządzania w zespołach mieszanych
 • RASCI – Macierz odpowiedzialności w wirtualnych projektach
 • Poziomy wirtualnego delegowania
 • Monitoring vs. Kontrola – proces wirtualnego monitoringu
 • Narzędzia do pracy zdalnej z zespołem (MIRO, MURAL i inne)

Motywacja i zaangażowanie pracowników

Tematy szkoleniowe

 • Identyfikowanie i usuwanie demotywujących czynników
 • Metody do wzbudzania zaangażowania i motywacji w tym grywalizacja i piramida zaangażowania
 • Przywództwo emocjonalne
 • Docenianie osiągnięć, pożądanych postaw i działań pracowników
 • Odpowiedzialność
 • Delegowanie uprawnień
 • Udzielanie informacji zwrotnej – feedback

Rozwój pracowników

Oczekiwaniem każdego menedżera jest także zarządzanie takimi osobami, które aktywnie poszukują rozwiązań problemów, dążą do własnego rozwoju, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Tematy szkoleniowe

 • Identyfikowanie i usuwanie demotywujących czynników w zespole
 • Metody do wzbudzania zaangażowania i motywacji w tym grywalizacja i piramida zaangażowania
 • Przywództwo emocjonalne
 • Docenianie osiągnięć, pożądanych postaw i działań pracowników
 • “Skalowanie” postępów pracownika
 • Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how)
 • Docenianie sukcesów pracowników
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym i projektowym
 • Kształtowanie zespołu – rozwijanie i doskonalenia pracy zespołowej
 • Cechy Lidera Projektu
 • Budowanie relacji z Klientem, (właścicielem, inwestorem)
 • Typologia osobowości w praktyce
Dialog Możliwości

Kontakt:

Ul. Wolności 311/1

41-800 Zabrze

Znajdziesz nas: